ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

mgr Anna Mytnik

"W przedszkolu pracuję od 1992 roku.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Podnosiłam swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych.
 Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i terapii ręki. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych.

mgr Grażyna Kina

Jestem nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem pracy. Ukończyłam studnia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Podniosłam swoje kwalifikacje uzyskując I stopień Specjalizacji Zawodowej, kończąc studia podyplomowe z Organizacji i zarządzania oświatą na Politechnice Śląskiej oraz studia podyploowe z Diagnozy i terapii pedagogicznej.

mgr Agnieszka Węgrzyn

 

"Jestem nauczycielem mianowanym, magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 

i wychowania przedszkolnego, ukończylam studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem  certfikowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych , trenerem sensoplastyki,certyfikowanym terapeutą ręki, Doskonaląc się zawodowo ukończyłam kurs przywództwa przywództwa edukacyjnego. Jestem edukatorem POzytywnej Dycypliny. W trakcie studiów podyplomwych z Socjoterapii oraz Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum Autyzmu.

W pracy kieruje się zasadą: ""Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."" J. Korczak."

GRUPA Sówki

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności