Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności

Dołącz do nas na Facebooku!

O nas

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach istnieje od 1947 r.
Nasza placówka znajduje się w centrum miasta, ale posiada magiczny pełen zieleni ogród będący sercem naszego przedszkola. W tej wiekowej, ale bardzo klimatycznej willi mieści się 5 grup integracyjnych i 2 grupy specjalne. Przedszkole od lat wspiera całościowy rozwój dziecka zwracając dużą uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne naszych wychowanków. Terapeuci, specjaliści i nauczyciele prowadzą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rewalidację oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dbając o współpracę z rodzinami, dzięki której wspólnie opracowujemy strategię i modyfikujemy działania.
Nasi absolwenci przyprowadzają już do nas swoje dzieci a niekiedy nawet wnuki i wszyscy wspominają z emocjami ten wyjątkowy klimat panujący w PM 21.
Ciekawe rozwiązania i nowatorskie inicjatywy podejmowane są w formie innowacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone są tak by inspirować dzieci i wykorzystywać ich naturalną chęć poznawczą. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy znane i efektywne metody. Do naszych ulubionych zaliczyć można:
•       Metodę ruchowej ekspresji twórczej R.Labana
•       Metodę C. Orffa
•       Metodę Planu Daltońskiego
•       Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
•       Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss Metoda Kniessów
•       Metodę edukacji przez ruch D. Dziamskiej
•       Metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
•       Metodę projektu edukacyjnego
Pedagogika zabawy „Klanza”
•       Metodę twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
•       Psychostymulacyjną Metodę Kształtowania i Rozwoju Mowy i Myślenia
W zakresie terapii i wspomagani rozwoju naszych wychowanków prowadzimy zajęcia z logorytymki, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych,  terapii ręki, sensoplastyki. Oferujemy wsparcie psychologów,  logopedów i terapeutów.
Jesteśmy niewielkim i bardzo klimatycznym przedszkolem, rozwój naszych wychowanków i dobra współpraca z ich rodzinami to dla nas najważniejsze obszary.  Posiadamy własną kuchnię, która pod okiem dietetyka wydaje smaczne, zdrowe i domowe obiady. Realizujemy wiele projektów ekologicznych, sadzimy kwiaty, uczymy się jak dbać o środowisko. Korzystamy z  bliskości instytucji takich jak Miejska Bibliotek Publiczna, Kino Amok, Muzeum w Gliwicach, Willa Caro, Młodzieżowy Dom Kultury. Wzbogacamy nasze działania o współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz wojskiem.
Szukasz dla swojego dziecka miejsca, gdzie będzie rozwijać się na miarę swoich możliwości? Gdzie znajdzie grupę miłych kolegów i koleżanek, z którymi odkryje świat? Szukasz placówki gdzie wartości takie jak szacunek, współpraca, współodpowiedzialność i rozwój to priorytety wyznaczające kierunki pracy? Zapraszamy do PM 21 !!

 

Personel Przedszkola

 

Dyrektor mgr Dorota Bularz

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki z metodami korekcyjnej kompensacyjnymi oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju wraz ze wspieraniem rozwoju dziecka z autyzmem i spektrum autystycznym. W 2016 roku ukończyłam  kurs przywództwa edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stadia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od roku 2018 zarządzając przedszkolem staram się dbać o podniesienie jakości pracy, dobrą atmosferę oraz stać na straży wartości takich jak szacunek współodpowiedzialność, rozwój, współpraca.

 

Wicedyrektor mgr Małgorzata D.

Jestem  nauczycielem dyplomowanym, magistrem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej  oraz kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, posiadam I stopień specjalizacji zawodowej. Od 2010 roku pełnię mam przyjemność pełnić funkcję wicedyrektora przedszkola.

 

Nauczyciele:

 

mgr Agnieszka Węgrzyn

"Jestem nauczycieeml kontraktowym, magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończylam studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem certfikowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych , trenerem sensoplastyki, certyfikowanym terapeutą ręki, Doskonaląc się zawodowo ukończyłam kurs przywództwa przywództwa edukacyjnego. W pracy kieruje się zasadą: ""Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."" J. Korczak."

 

 

mgr Karolina Hensoldt

Z dziećmi pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności Muzykoterapia, a także studia podyplomowe na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim. Jestem certyfikowanym muzykoterapeutą Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych i klas I-III, oraz do nauczania muzyki na wszystkich poziomach edukacji.

 

 

mgr ANNA GIURKO

"Jestem nauczycielem mianowanym.Z dziećmi pracuję od 2007 r. Ukończyłam studia magisterskie z fizjoterapii oraz podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego i Oligofrenopedagogiki, które uzupełniam certyfikowanym kursem z Integracji Sensorycznej"

 

 

mgr Anna Mytnik

"W przedszkolu pracuję od 1992 roku.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Podnosiłam swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych.
Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i terapii ręki. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych."

 

 

mgr Alina Kowalska
"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuję od 1990r .
Ukończyłam :Studium Nauczycielskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne , Studia Licencjackie - Pedagogikę Specjalną o specjalności : Rewalidacja Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, tam też obroniłam tytuł magistra , specjalność: Oligofrenopedagogika.
Ukończyłam studia podyplomowe w Mysłowicach , specjalność: Terapia Pedagogiczna , Diagnoza i Profilaktyka Społeczna.
Ukończyłam kursy kwalifikacyjne: Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia – Pracownia Psychostymulacji we Wrocławiu, Glottodydaktyka Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Organizacja i Zarządzanie, Terapia Integracji Sensorycznej, Tyflopedagogika, Terapia Ręki pierwszego i drugiego stopnia."

 

 

mgr Elżbieta Paluch
"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuje od 1988 roku. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Dodatkowo ukończyłam kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki oraz posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych."

 

 

mgr Magdalena Wdziękońska

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuje od 15 lat Ukończyłam studia magisterskie z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z surdopedagogiki i z edukacji elementarnej: pedagogika - wczesnoszkolna z przedszkolną. Dodatkowo ukończyłam trzystopniowy kurs kwalifikacyjny z języka migowego dla nauczycieli. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego uzyskane na studiach podyplomowych. Jestem Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS), ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

 

 

 

 

PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Sylwia Sz. – referent, intendent

Lucyna K. – referent, księgowa

Marlena M. – kierownik stołówki, dietetyk

Joanna L. – pomoc kuchenna

Beata Ludwig – kucharka

Pomoce nauczyciela i woźne:

Adrianna W. – M.Anna N.Jolanta G.Bożena D.Małgorzata K.Katarzyna D.Teresa

Piotr V. – konserwator

KONCEPCJA PRACY

STATUS

tel. 32 231-45-56

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

sekretariat@pm21.gliwice.eu

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

ZOBACZ