ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

NASZA KADRA - POZNAJ NAS


 
mgr Anna Mytnik - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie : Pedagogika wczesnoszkolna
studium nauczycielskie: Pedagogika przedszkolna
studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
 
mgr Patrycja Panek - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
studia licencjackie: Rewalidacja przewlekle chorych i kalekich
studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
lic. Sylwia Jaworzyńska - nauczyciel początkujący
studia licencjackie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech
studium: studium zawodowe Technik informatyk
Asystent osoby niepełnosprawnej
 
mgr Patrycja Piórkowska - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
studia licencjackie: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Justyna Loreńczyk - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
studia licencjackie: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopdegogiki z informatyką w kształceniu specjalnym
studia podyplomowe: logopedia
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Grażyna Kina - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna
 
mgr Magdalena Wdziękońska - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
studia licencjackie: Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
studia podyplomowe: Edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Surdopedagogika
ICT języków obcych oraz drugiego przedmiotu - język polski
Zarządzanie Oświatą
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych,
Trzystopniowy Kurs języka miganego dla nauczycieli
 
mgr Iwona Nowak - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Sztuka
 
mgr Anna Żyłczyńska - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola
studia podyplomowe: Socjoterapia
Integracja sensoryczna
kursy kwalifikacyjne: Terapia ręki
 
mgr Daria Albrecht - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia licencjackie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika
Trener umiejętności społecznych
 
mgr Justyna Mazur - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
studia licencjackie: Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Karolina Hensoldt - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - muzykoterapia
studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 
Certyfikat FCE - język angielski zaawansowany 
 
mgr Elżbieta Paluch - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
studia licencjackie: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
Kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika
Trener umiejętności społecznych
 
mgr Aleksandra Rutkowska - nauczyciel mianowany 
studia magisterskie: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
studia licencjackie: Pedagogika socjalna
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
mgr Agnieszka Węgrzyn - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Socjoterapia
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Joanna Kijas - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
studia licencjackie: Oligofrenopedagogika
Kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Hanna Szykowska - Tkaczyk - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Psychologia
Filologia polska - sp. nauczycielska
studia podyplomowe: Logopedia
 
mgr Paulina Dudziak - nauczyciel początkujący
studia magisterskie: psychologia 
studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
Przygotowanie pedagogiczne
 
mgr Maria Małka - nauczyciel początkujący
studia magisterskie - Kulturoznastwo - Teatrologia
studia podyplomowe - Logopedia
Przygotowanie pedagogiczne
tytuł zawodowy muzyk - wokalista specjalizacja śpiew solowy
 
mgr Anna Szlachcic - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Pedagogika 
studia licencjackie: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością nauczycielską język                                       angielski
studia podyplomowe: logopedia 
kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Anna Giurko - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Fizjoterapia
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
Przygotowanie pedagogiczne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Wiktoria Serafin - nauczyciel początkujący
studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
studia licencjackie: Arteterapia i animacja kultury
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika, Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania, Zarządzanie w Oświacie
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych


mgr Swadźba Gabriela - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Katechetyka
Edukacja wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 

mgr Ewelina Domanus  - nauczyciel początkujący

studia magisterskie: Psychologia stosowana
specjalność: Neuropsychologia i neurokognitywistyka
studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 
kursy kwalifikacyjne: Trening umiejętności społecznych - stopień 1, 
Trening umiejętności społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera - stopień 2

 

mgr Małgorzata Kalarus-Sternal - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie pedagogika opiekuńczo socjalna, studia podyplomowe oligofrenopedagogika, kursy kwalifikacyjne: terapia behawioralna, dogoterapeuta, terapia SI,trener umiejętności społecznych,terapeuta ręki

 
PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Anna Najwer
Adrianna Wołosz-Madeja
Jolanta Gembara
Małgorzata Kionka- Orzoł
Teresa Mamczur
Bożena Duraj
Katarzyna Depczyńska
 
Główna księgowa
Lucyna Krukowska
 
Samodzielny referent
Sylwia Szczepańska
 
Dietetyk
Marlena Moryń
 
KUCHNIA
Beata Ludwig
Joanna Loreńczyk

 

KADRA

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności