Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności

Dołącz do nas na Facebooku!

KADRA

NASZA KADRA - POZNAJ NAS


 
mgr Anna Mytnik - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie : Pedagogika wczesnoszkolna
studium nauczycielskie: Pedagogika przedszkolna
studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
 
mgr Patrycja Panek - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
studia licencjackie: Rewalidacja przewlekle chorych i kalekich
studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
lic. Sylwia Jaworzyńska - nauczyciel początkujący
studia licencjackie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech
studium: studium zawodowe Technik informatyk
Asystent osoby niepełnosprawnej
 
mgr Patrycja Piórkowska - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
studia licencjackie: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Justyna Loreńczyk - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
studia licencjackie: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopdegogiki z informatyką w kształceniu specjalnym
studia podyplomowe: logopedia
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Grażyna Kina - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna
 
mgr Magdalena Wdziękońska - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
studia licencjackie: Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
studia podyplomowe: Edukacja elementarna-wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Surdopedagogika
ICT języków obcych oraz drugiego przedmiotu - język polski
Zarządzanie Oświatą
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych,
Trzystopniowy Kurs języka miganego dla nauczycieli
 
mgr Iwona Nowak - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Sztuka
 
mgr Anna Żyłczyńska - nauczyciel dyplomowany 
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola
studia podyplomowe: Socjoterapia
Integracja sensoryczna
kursy kwalifikacyjne: Terapia ręki
 
mgr Daria Albrecht - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia licencjackie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika
Trener umiejętności społecznych
 
mgr Justyna Mazur - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
studia licencjackie: Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
 
mgr Karolina Hensoldt - nauczyciel początkujący
studia magisterskie: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - muzykoterapia
studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim 
Certyfikat FCE - język angielski zaawansowany 
 
mgr Elżbieta Paluch - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
studia licencjackie: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
Kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika
Trener umiejętności społecznych
 
mgr Lucyna Noglik - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie - Pedagogika terapeutyczna
studia licencjackie: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna
Arteterapia
Wczesne wspomaganie rozwoju
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą
Trener umiejętności społecznych
 
mgr Aleksandra Rutkowska - nauczyciel mianowany 
studia magisterskie: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
studia licencjackie: Pedagogika socjalna
studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
mgr Agnieszka Węgrzyn - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Socjoterapia
kursy kwalifikacyjne: Trener umiejętności społecznych
Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Joanna Kijas - nauczyciel mianowany 
studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 
studia licencjackie: Oligofrenopedagogika
Kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Hanna Szykowska - Tkaczyk - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Psychologia
Filologia polska - sp. nauczycielska
studia podyplomowe: Logopedia
 
mgr Paulina Dudziak - nauczyciel początkujący
studia magisterskie: psychologia 
studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
Przygotowanie pedagogiczne
 
mgr Maria Małka - nauczyciel początkujący
studia magisterskie - Kulturoznastwo - Teatrologia
studia podyplomowe - Logopedia
Przygotowanie pedagogiczne
tytuł zawodowy muzyk - wokalista specjalizacja śpiew solowy
 
mgr Anna Szlachcic - nauczyciel mianowany
studia magisterskie: Pedagogika 
studia licencjackie: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością nauczycielską język                                       angielski
studia podyplomowe: logopedia 
kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Anna Giurko - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Fizjoterapia
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
Przygotowanie pedagogiczne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
kursy kwalifikacyjne: Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 
mgr Klaudia Malaga - nauczyciel początkujący
studia magisterskie: Psychologia
studia podyplomowe: Blok Kształcenia Nauczycielskiego, w trakcie studiów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
kursy kwalifikacyjne: Terapia Poznawczo- Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Trener Umiejętności Społecznych. 
 
mgr Swadźba Gabriela - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie: Katechetyka
Edukacja wczesnoszkolna
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 

mgr Ewelina Domanus  - nauczyciel początkujący

studia magisterskie: Psychologia stosowana
specjalność: Neuropsychologia i neurokognitywistyka
studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 
kursy kwalifikacyjne: Trening umiejętności społecznych - stopień 1, 
Trening umiejętności społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera - stopień 2

 

mgr Małgorzata Kalarus-Sternal - nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie pedagogika opiekuńczo socjalna, studia podyplomowe oligofrenopedagogika, kursy kwalifikacyjne: terapia behawioralna, dogoterapeuta, terapia SI,trener umiejętności społecznych,terapeuta ręki

 
PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Anna Najwer
Adrianna Wołosz-Madeja
Jolanta Gembara
Małgorzata Kionka- Orzoł
Teresa Mamczur
Bożena Duraj
Katarzyna Depczyńska
 
Główna księgowa
Lucyna Krukowska
 
Samodzielny referent
Sylwia Szczepańska
 
Dietetyk
Marlena Moryń
 
KUCHNIA
Beata Ludwig
Joanna Loreńczyk

 

tel. 32 231-45-56

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

sekretariat@pm21.gliwice.eu

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

ZOBACZ