ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

Personel Przedszkola

 

Dyrektor mgr Dorota Bularz

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki z metodami korekcyjnej kompensacyjnymi oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju wraz ze wspieraniem rozwoju dziecka z autyzmem i spektrum autystycznym. W 2016 roku ukończyłam  kurs przywództwa edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stadia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od roku 2018 zarządzając przedszkolem staram się dbać o podniesienie jakości pracy, dobrą atmosferę oraz stać na straży wartości takich jak szacunek współodpowiedzialność, rozwój, współpraca.

 

Wicedyrektor mgr Małgorzata D.

Jestem  nauczycielem dyplomowanym, magistrem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej  oraz kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, posiadam I stopień specjalizacji zawodowej. Od 2010 roku pełnię mam przyjemność pełnić funkcję wicedyrektora przedszkola.

 

Nauczyciele:

 

mgr Agnieszka Węgrzyn

"Jestem nauczycieeml kontraktowym, magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończylam studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem certfikowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych , trenerem sensoplastyki, certyfikowanym terapeutą ręki, Doskonaląc się zawodowo ukończyłam kurs przywództwa przywództwa edukacyjnego. W pracy kieruje się zasadą: ""Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."" J. Korczak."

 

 

mgr Karolina Hensoldt

Z dziećmi pracuję od 2013 roku. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności Muzykoterapia, a także studia podyplomowe na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim. Jestem certyfikowanym muzykoterapeutą Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych i klas I-III, oraz do nauczania muzyki na wszystkich poziomach edukacji.

 

 

mgr ANNA GIURKO

"Jestem nauczycielem mianowanym.Z dziećmi pracuję od 2007 r. Ukończyłam studia magisterskie z fizjoterapii oraz podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego i Oligofrenopedagogiki, które uzupełniam certyfikowanym kursem z Integracji Sensorycznej"

 

 

mgr Anna Mytnik

"W przedszkolu pracuję od 1992 roku.
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Podnosiłam swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych.
Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i terapii ręki. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych."

 

 

mgr Joanna Kajko- Rykalska

"Jestem nauczycielem kontraktowym. Z dziećmi pracuję od 2012 roku. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz dwuletni kurs psychoterapeutyczny w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki."

 

 

mgr Alina Kowalska
"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuję od 1990r .
Ukończyłam :Studium Nauczycielskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne , Studia Licencjackie - Pedagogikę Specjalną o specjalności : Rewalidacja Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, tam też obroniłam tytuł magistra , specjalność: Oligofrenopedagogika.
Ukończyłam studia podyplomowe w Mysłowicach , specjalność: Terapia Pedagogiczna , Diagnoza i Profilaktyka Społeczna.
Ukończyłam kursy kwalifikacyjne: Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia – Pracownia Psychostymulacji we Wrocławiu, Glottodydaktyka Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Organizacja i Zarządzanie, Terapia Integracji Sensorycznej, Tyflopedagogika, Terapia Ręki pierwszego i drugiego stopnia."

 

 

mgr Elżbieta Paluch
"Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuje od 1988 roku. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Dodatkowo ukończyłam kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki oraz posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych."

 

 

mgr Magdalena Wdziękońska

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Z dziećmi pracuje od 15 lat Ukończyłam studia magisterskie z oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z surdopedagogiki i z edukacji elementarnej: pedagogika - wczesnoszkolna z przedszkolną. Dodatkowo ukończyłam trzystopniowy kurs kwalifikacyjny z języka migowego dla nauczycieli. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka polskiego uzyskane na studiach podyplomowych. Jestem Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS), ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

 

 

 

 

PERSONEL ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Sylwia Sz. – referent, intendent

Lucyna K. – referent, księgowa

Marlena M. – kierownik stołówki, dietetyk

Teresa N. – pomoc kuchenna

Beata Ludwig – kucharka

Pomoce nauczyciela i woźne:

Adrianna W. – M.Anna N.Jolanta G.Bożena D.Małgorzata K.Katarzyna D.Teresa

Piotr V. – konserwator

STATUS

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach istnieje od 1947 r.
Nasza placówka znajduje się w centrum miasta, ale posiada magiczny pełen zieleni ogród będący sercem naszego przedszkola. W tej wiekowej, ale bardzo klimatycznej willi mieści się 5 grup integracyjnych i 2 grupy specjalne. Przedszkole od lat wspiera całościowy rozwój dziecka zwracając dużą uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne naszych wychowanków. Terapeuci, specjaliści i nauczyciele prowadzą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rewalidację oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dbając o współpracę z rodzinami, dzięki której wspólnie opracowujemy strategię i modyfikujemy działania.
Nasi absolwenci przyprowadzają już do nas swoje dzieci a niekiedy nawet wnuki i wszyscy wspominają z emocjami ten wyjątkowy klimat panujący w PM 21.
Ciekawe rozwiązania i nowatorskie inicjatywy podejmowane są w formie innowacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone są tak by inspirować dzieci i wykorzystywać ich naturalną chęć poznawczą. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy znane i efektywne metody. Do naszych ulubionych zaliczyć można:
•       Metodę ruchowej ekspresji twórczej R.Labana
•       Metodę C. Orffa
•       Metodę Planu Daltońskiego
•       Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
•       Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss Metoda Kniessów
•       Metodę edukacji przez ruch D. Dziamskiej
•       Metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
•       Metodę projektu edukacyjnego
Pedagogika zabawy „Klanza”
•       Metodę twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
•       Psychostymulacyjną Metodę Kształtowania i Rozwoju Mowy i Myślenia
W zakresie terapii i wspomagani rozwoju naszych wychowanków prowadzimy zajęcia z logorytymki, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych,  terapii ręki, sensoplastyki. Oferujemy wsparcie psychologów,  logopedów i terapeutów.
Jesteśmy niewielkim i bardzo klimatycznym przedszkolem, rozwój naszych wychowanków i dobra współpraca z ich rodzinami to dla nas najważniejsze obszary.  Posiadamy własną kuchnię, która pod okiem dietetyka wydaje smaczne, zdrowe i domowe obiady. Realizujemy wiele projektów ekologicznych, sadzimy kwiaty, uczymy się jak dbać o środowisko. Korzystamy z  bliskości instytucji takich jak Miejska Bibliotek Publiczna, Kino Amok, Muzeum w Gliwicach, Willa Caro, Młodzieżowy Dom Kultury. Wzbogacamy nasze działania o współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz wojskiem.
Szukasz dla swojego dziecka miejsca, gdzie będzie rozwijać się na miarę swoich możliwości? Gdzie znajdzie grupę miłych kolegów i koleżanek, z którymi odkryje świat? Szukasz placówki gdzie wartości takie jak szacunek, współpraca, współodpowiedzialność i rozwój to priorytety wyznaczające kierunki pracy? Zapraszamy do PM 21 !!

 

Historia przedszkola

 

 

Nasze przedszkole zostało otwarte 15.09.1947 r. jako Przedszkole Miejskie
nr 21 Instytutu Metalurgii Żelaza.Długoletnim dyrektorem Instytutu był doc. dr inż. Lesław Kuś, odegrał On znaczącą rolę we współpracy z przedszkolem Już po raz trzeci uczestniczył w obchodach jubileuszowych naszego przedszkola. Kierownictwo objęła Pani Janina Dobrzyńska, która na stanowisku kierowniczym naszego przedszkola pracowała do 1972 r., czyli przez 25 lat. Dnia 20.10.1950 r. miała miejsce uroczystość mianowania Przedszkola Imieniem Stanisława Staszica.

Tak jak obecnie, również i 65 lat temu obchodzono w przedszkolu wiele uroczystości, dzieci wyjeżdżały na Zielone Przedszkole i uczestniczyły
w wycieczkach edukacyjnych.

 

 

Kolejni dyrektorzy:

1947  – 1972  Janina Dobrzyńska
1972 – 1981  Danuta Durst
1981 – 1986  Teresa Figiel
1986 – 1992  Aleksandra Jasińska
1992 – 1997  Irena Sobis
1997 – 2018 Izabela Truszkowska – Bodyńska

2018 - obecnie - Dorota Bularz

7

zajęć dodatkowych

9

Terapii

23

Nauczycielek

101

szczęśliwych dzieci

O nas

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności