Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności

Dołącz do nas na Facebooku!

Rekrutacja

 

Wypełniając kartę zgłoszenia prosimy uważnie czytać kryteria naboru oraz zwrócić uwagę na wymagane dokumenty dodatkowe, przy zaznaczonym przez Państwa kryterium. Przyjmowane będą tylko wnioski z wymaganym kompletem dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna upoważniona jest do weryfikacji w Urzędzie Miasta, prawdziwości  informacji podanych przez Państwa we wniosku rekrutacyjnym.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Gliwic

Rodzic pobiera kartę zapisu dziecka do przedszkola w placówce lub wypełnia na stronie internetowej dla rodziców www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl wypełnioną kartę należy wydrukować i dostarczyć z kompletem wymaganych dokumentów, do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU w celu weryfikacji i zatwierdzenia. 

PUBLIKACJA LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA  WYWIESZONA ZOSTANIE W PLACÓWCE W DNIU 17.04.2018r.
O GODZINIE 9:00

W dniach od 17.04 – 24.04 2018 r. do 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola, potwierdzają podpisem wolę przyjęcia dziecka do PM-21.

Wszystkie informacje, oraz pomoc techniczną w wypełnieniu wniosku znajdą Państwo na stronie dla rodziców www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl , która zostanie uruchomiona od 14.03.2018 r. o godzinie 9:00 do 28.03.2018 r. do godziny 15:00

tel. 32 231-45-56

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

sekretariat@pm21.gliwice.eu

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

ZOBACZ