ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

16 kwietnia 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID - 19
wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ustawy z 14 grudnia - Prawo Oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych jednostek naboru.

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK 2020/2021
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 21

[POBIERZ]
 

RODZICE/OPIEKUNOWIE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DO DANEJ JEDNOSTKI W TERMINIE DO 24.04.2020 r. DO GODZINY 15:00. BRAK POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DANEJ JEDNOSTCE.
Druk potwierdzenia woli można pobrać na Państwa profilu rekrutacyjnym, w którym wprowadzaliście Państwo wniosek kandydata. Druki dostępne są też w naszej placówce.
Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk potwierdzenia woli, wrzucamy do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola.

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności