ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

25 stycznia 2022

Przedszkole rozpoczyna nabór dzieci na rok szkolny  2022/2023 dnia 15.03.2022 roku o godzinie 9:00. Wniosek wraz z kompletnymi  dokumentami, potwierdzającymi przez kandydata, spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, składacie Państwo, w nieprzekraczalnym terminie, do 1.04.2022 godz. 15:00.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną w naszej placówce, oraz dzieci nowe z terenu miasta Gliwic.
 
Rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21.
Kandydaci biorący udział w rekrutacji na rok 2022/2023, przyjmowani są do placówki w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, w zależności od spełnianych kryteriów ustawowych i lokalnych, znajdujących się we wniosku.
 
KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NIE MA WPŁYWU NA PRZYJĘCIE
 
Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji już niebawem. 

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności