ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

19 maja 2022

Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach w miesiącu sierpniu 2022

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

  • Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie   warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny składa się w przedszkolu od 23-26.05.2022 r. Kartę pobieramy w placówce do której uczęszcza dziecko.

Komisja Rekrutacyjna PM 21 rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:

  • Dzieci pracowników przedszkola

  • Dzieci rodziców obojga pracujących lub samotnych rodziców pracujących w miesiącu sierpniu  ( zaświadczenie z pracy)

  • Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 ( najbliżej położonego )

  • Dzieci zamieszkujących najbliżej przedszkola

Ilość wolnych miejsc w miesiącu sierpniu, dla dzieci z zewnątrz  wynosi  24

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości  dzieci, będzie utworzona lista rezerwowa, a sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę zgodność kryteriów oraz dostarczone załączniki ( zatrudnienie rodziców w miesiącu sierpniu)

Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 12:00

Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do wypełnienia DEKLARACJI pobytu oraz wypisanie listy osób upoważnionych do odbioru dziecka. (druki dostępne w przedszkolu )

W przypadku rezygnacji z pobytu, prosimy o informację w celu skreślenia dziecka z listy i powiadomienia rodziców dziecka z listy rezerwowej o możliwości uczęszczania do placówki w czasie wakacji.

 

Dyrektor Przedszkola

 

regulamin do pobrania tutaj 

 

Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach w miesiącu sierpniu 2022

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności