ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

15 czerwca 2020

Z  uwagi na obowiązującą zmienioną organizację pracy przedszkola, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) druga aktualizacja tj. zapewnienie opieki dzieciom rodziców potrzebujących, zasady przyjmowania dzieci na miesiąc sierpień dyrektor placówki ustala i dostosowuje  do możliwości organizacyjnych i do aktualnych zaleceń GIS, MZ, MEN. Dlatego też w miesiącu sierpniu uczęszczać będą do przedszkola dzieci z naszej placówki, których rodzice w terminie 16 – 25.06.2020 zapiszą dziecko wypełniając stosowna DEKLARACJĘ.

 

W formie papierowej składamy ja w przedszkolu wrzucając  do skrzynki pocztowej w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka. Deklarację/kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.pm21gliwice.pl lub odebrać w przedszkolu.

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy 29.06.2020 o godz.15.00.

Nasze przedszkole zapewni opiekę maksymalnie dla 58 dzieci kierując się następującymi kryteriami:

1.dzieci rodziców obojga pracujących w tym jedno z nich jest pracownikiem:

• systemu ochrony zdrowia

• służb mundurowych

• pracowników handlu

• przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadana związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Dzieci rodziców obojga pracujących w innych zawodach

3. Dzieci pracowników przedszkola

4. Decyzją dyrektora można przyjąć dzieci z poza placówki, jeżeli będzie dysponować wolnymi miejscami. W razie rezygnacji w przypadku wcześniejszego złożenia DEKLARACJI prosimy zgłoszenie tego faktu drogą mailową. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach na okres wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

POBIERZ DEKLARACJĘ

REKRUTACJA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności