ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

29 maja 2021

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny składa się w przedszkolu  od 1.06 do 8.06.2021 r. 
 

Kartę Zgłoszenia Dziecka należy pobrać ze strony internetowej Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach - http://www.pm21gliwice.pl, lub kartę zgłoszenia jaką dysponuje macierzyste przedszkole, wypełnić dołożyć załączniki i donieść do przedszkola zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka 
Komisja Rekrutacyjna PM 21 rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.
Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:
1. Dzieci pracowników przedszkola
2. Dzieci rodziców obojga pracujących lub samotnych rodziców pracujących w miesiącu lipcu ( zaświadczenie z pracy)
3. Dzieci zamieszkujących najbliżej przedszkola
4. Data złożenia karty
 
 
Ilość miejsc w czasie dyżuru w miesiącu lipcu dla dzieci z zewnątrz  w PM 21  - 24.
Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
Ilość oddziałów przedszkolnych:  7
 
W przypadku zgłoszenia się większej ilości  dzieci, będzie utworzona lista rezerwowa, a sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę zgodność kryteriów oraz dostarczone załączniki (zatrudnienie rodziców w miesiącu lipcu)
Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 15 czerwca 2021 r. 
o godzinie 12:00
Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w lipcu zostaną powiadomieni telefonicznie.
W przypadku rezygnacji z pobytu, prosimy o informację w celu skreślenia dziecka z listy i powiadomienia dziecka z listy rezerwowej o możliwości uczęszczania do placówki w czasie wakacji.
Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przedszkola  w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.
Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź 
w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 
W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola Rodzic musi dostarczyć deklarację, która jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola. 
 


Dyrektor Przedszkola
Dorota Bularz

 

Karta zgłoszenia dziecka [POBIERZ]

 

Oświadczenie rodzica [POBIERZ]

 

Regulamin rekrutacji 2021 [POBIERZ]

 

Zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności